Privacy Statement

Center 8 Carwash privacy AVR

Inleiding Privacy statement Center 8 Carwash

Center 8 Carwash neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@c8c.nl

Wie is Center 8 Carwash?

Center 8 Carwash is de onderneming C8C, Geloërveldweg 1, 5951DH te Belfeld. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52398374.

Hoe gebruikt Center 8 Carwash uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Center 8 Carwash persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Center 8 Carwash voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Center 8 Carwash worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst (1,2) te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst (1,2) te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Center 8 Carwash heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt een verzoek tot inzage van uw gegevens doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u dit aangeven bij Center 8 Carwash. U kunt verzoeken dat wij uw gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Center 8 Carwash te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Center 8 Carwash  heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Center 8 Carwash te verkrijgen. Center 8 Carwash zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen is. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, bestaat het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Center 8 Carwash u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Center 8 Carwash

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@c8c.nl. Center 8 Carwash zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Center 8 Carwash een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Center 8 Carwash uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Center 8 Carwash.

Het kan zijn dat Center 8 Carwash verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Center 8 Carwash deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Center 8 Carwash worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Center 8 Carwash worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Center 8 Carwash uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@c8c.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Center 8 Carwash uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@c8c.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.